ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK FONLARI 30.05.2016
  Fon Adı Birim
Fiyat
(TL)
Günlük
Getiri
(%)
Aylık
Getiri
(%)
 
  ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,011649 - -  
  ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,011251 - -  
  BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EYF 0,068449 - -  
  BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EYF 0,024059 - -  
  BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ (BEYAZ)EYF 0,030921 - -  
  Listele
 YILLIK GETİRİSİ EN YÜKSEK PARA PİYASASI EMEKLİLİK FONLARI
  Fon Adı Yıllık
Getiri
(%)
Yılbaşına Göre
Getiri
(%)
 
Listele
 YILLIK GETİRİSİ EN YÜKSEK GELİR AMAÇLI EMEKLİLİK FONLARI
  Fon Adı Yıllık
Getiri
(%)
Yılbaşına Göre
Getiri
(%)
 
Listele
 YILLIK GETİRİSİ EN YÜKSEK BÜYÜME AMAÇLI EMEKLİLİK FONLARI
  Fon Adı Yıllık
Getiri
(%)
Yatırımcı
Sayısı
 
Listele
 YILLIK GETİRİSİ EN YÜKSEK DİĞER EMEKLİLİK FONLARI
  Fon Adı Yıllık
Getiri
(%)
Yatırımcı
Sayısı
 
Listele
 
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Sisteme KatılımMedeni hakları kullanma ehliyetine sahip herkes sisteme katılabilir.

Katılımcı, gelir düzeyi, emeklilik dönemindeki gelir beklentisi ve yatırım tercihine göre emeklilik şirketinin sunduğu emeklilik planlarından kendisine uygun olanını seçebilir.

Katılımcı, seçtiği plan kapsamında sunulan hazır fon dağılım seçeneklerinden birini seçebileceği gibi, katkı paylarının ve birikiminin seçtiği fonlar arasındaki dağılım oranını yasal sınırlar içerisinde kendisi belirleyebilir.

Sözleşme kurulduktan sonra katılımcının ödediği katkı payları, açılan bireysel emeklilik hesabında izlenir.

Katkı Paylarının Ödenmesi

Emeklilik şirketleri katılımcılara sundukları her plan için asgari katkı payını belirler. Katılımcı, asgari katkı payından az olmamak şartıyla dilediği katkı payı tutarını ödeyebilecektir.

Birikim

Ödenen katkı payları katılımcının seçtiği emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Fonlar Portföy Yönetim Şirketleri tarafından yönetilir.

Katılımcı, katkı paylarının ve birikiminin değerlendirildiği fonları ve bu fonların dağılım oranlarını yılda dört defayı aşmamak kaydıyla değiştirebilir.

Katılımcı, yıllık gönderilen hesap bildirim cetveli, emeklilik şirketinin çağrı merkezi ve İnternet sitesinden hesabı ile ilgili bilgilere ulaşabilmektedir.

Vergi Avantajı

Ücretli çalışan, şahsı ve/veya eşi adına ödediği katkı paylarını aylık brüt ücretinin % 10’unu ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirebilir.

Serbest meslek sahibi, şahsı ve/veya eşi adına ödediği katkı paylarını beyan ettiği gelirin % 10’unu ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirebilir.
[yazının devamı]    
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.